בימים בהם בתי החולים הולכים ומתמלאים בחולי קורונה והצוותים הרפואיים עסוקים, ראינו לנכון ליצור מקום שבו נאפשר לחולים עם מחלות נוירומוסקולאריות ובעיות נשימתיות, גם בשגרה, למצוא אינפורמאציה שתוכל לעזור להם בבית, להתייעץ ולשתף. 
ניתן גם להיכנס לפורום לחולים עם מחלות נוירומוסקולאריות כאן